Router DrayTek Vigor 2760Vn

1014,00 

Opis

Vigor 2760Vn wyposaono w interfejsy:WAN1: VDSL2 / ADSL2+WAN2: Gigabit Ethernet (wydzielony ze switcha)WAN3: USB – dostp 3G/4G poprzez zewntrzny modemWbudowany modem ADSL obsuguje tylko Aneks A.Urzdzenie posiada moliwo wykorzystania tylko jednego WAN-u.WAN IP Alias umoliwia przypisanie do 8 adresów IP do interfejsu WAN.Istnieje moliwo podczenia zewntrznego modemu 3G/4G i wykorzystania go jako alternatywnego dostpu do Internetu lub cza zapasowego.Interfejs LAN stanowi wbudowany 4-portowy Gigabitowy switch. Router potrafi odizolowa i podczy do Internetu do 2 prywatnych podsieci IP z translacj NAT. Lokalny serwer DHCP pozwala na przydzia konkretnym uytkownikom waciwych adresów IP.Na uwag zasuguje rozbudowany firewall w skad. którego wchodzi: dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI).filtr pocze. filtr danych. ochrona przed atakami DoS/DDoS. filtr IM/P2P. filtr zawartoci URL. filtr treci Web. Do firewalla mona przypisa reguy czasowe. które uaktywniaj mechanizmy o wybranej porze dnia.Filtr danych – blokowanie lub przepuszczanie ruchu w/g zaoonych kryteriów.Kontrola Aplikacji – blokowanie ruchu P2P (np. eMule. Donkey. BitTorrent itp.). aplikacji IM (np. MSN. Yahoo Messenger. ICQ/AOL. itp.)Filtr zawartoci URL – blokowanie lub przepuszczanie na podstawie fraz adresów URL. Moliwo stworzenia profili dla grup uytkowników.Filtr treci Web – blokowanie lub przepuszczanie stron internetowych w/g kategorii (np. sex. czat. haking). biaa/czarna lista. Moliwo stworzenia profili dla grup uytkowników. Funkcja wymaga licencji.Filtr DNS – blokowanie lub przepuszczanie ruchu na podstawie analizy zapyta DNS.Ponadto istnieje moliwo wykorzystania w reguach Firewall opcji zwizanych z kontrol sesji. MAC Bind IP. QoS. Load Balance.Bandwidth Management to narzdzia pozwalajce na kreowanie ruchu sieci lokalnej poprzez ukrócenie ekspansji cza przez uytkowników notorycznie cigajcych olbrzymie iloci danych z Internetu. Zatem mona ukróci zapychanie cza programami P2P. które potrafi nawizywa jednoczenie do kilkuset sesji.Konfiguracja zarzdzania pasmem odbywa si w reguach firewall i pozwala na uycie:Bandwith Limit – limitowanie pasma pozwalajce definiowa maksymalny upload i maksymalny download.SesionLimit – limitowania sesji NAT pozwalajce definiowa maksymaln liczb nawizanych sesji.Outbound QoS – 4 klasy QoS dla ruchu wychodzcego. Moliw przypisania procentowego udzia w zajtoci cza.Vigor 2760Vn to serwer/klient VPN dla pocze typu LAN-LAN (czenie zdalnych sieci LAN) oraz serwer VPN dla pocze typu Host-LAN (zdalny dostp pojedynczych stacji). Implementacja VPN pozwala na stworzenie do 2 jednoczesnych tuneli z wykorzystaniem protokoów:IPSec – zabezpieczenia AH lub ESP (szyfrowanie DES. 3DES. AES) z funkcjami haszujcymi MD5 lub SHA1. Uwierzytelnianie IKE odbywa si przy pomocy klucza PSK lub podpisu cyfrowego (X.509).PPTP – szyfrowanie MPPE 40/128 bitów oraz uwierzytelnianie PAP. CHAP. MS-CHAPv1/2.L2TP – uwierzytelnianie PAP. CHAP. MS-CHAPv1/2.L2TPover IPSec – tunel L2TP zabezpieczony IPSec.Poczenie VPN pozwala na czenie wielu podsieci przez ten sam tunel. równie z translacj NAT i filtrowaniem pakietów. a nawet rezerwacj pasma dla tunelu za pomoc narzdzia QoS.Wbudowany Access Point pracujew standardzie IEEE 802.11n z prdkoci do 300 Mbps. Standard npozwala na zwikszenie zasigu. przepustowoci danych oraz zmniejszenie iloci tzw. martwych punktów. 802.11n jest zgody z dotychczasowymi standardami IEEE 802.11 b/g.Zaimplementowany AP daje moliwo stworzenia do 4 niezalenych podsieci bezprzewodowych z moliwoci sterowania przepywem ruchu (upload. download) dla kadego SSIDSie bezprzewodow mona zabezpieczy stosujc najsilniejsze znane metody wczajcWEP/WPA/WPA2. Bezpieczestwo sieci radiowej mona zwikszy poprzez kontrol MAC-adresów stacji. które maj mie dostp do sieci. Dodatkowo wykorzystujc funkcjonalno WPS mona stworzy bezpieczne poczenie bez znajomoci skomplikowanych parametrów konfiguracyjnych. Implementacja WMMpriorytetuje (QoS) wymagania przepywnoci dla rónych typów danych i zapewnia najwysz jako usug.Dziki funkcji WDS moemy stworzy bezprzewodowy system dystrybucji ustawiajc Access-Pointa. by pracowa w trybach: bridge lub repeater.Access Point obsuguje do 64 uytkowników.AP posiada moliwoci podczenia zewntrznych anten poprzez zcza RP-SMA.Zintegrowana brama VoIP obsuguje dwa jednoczesne poczenia gosowe przez Internet i 6 kont SIP u rónych dostawców VoIP. Poczenia mog by wykonywane z dwóch aparatów telefonicznych podczonych do routera (2xFXS). Dodatkowy port Line typu FXO zapewnia funkcj backupu – moliwo nawizania poczenia za pomoc linii PSTN w przypadku problemów z realizacj pocze VoIP. Gos moe by przesyany take przez szyfrowane tunele VPN (bezpieczna integracja wielu central PABX i telefonów przez Internet). Funkcja Digit Map pozwala na mapowanie i obróbk numerów wybieranych z klawiatury telefonu. a take przydzielanie interfejsu wychodzcego (1 z 6-u operatorów SIP).Za porednictwem wbudowanych dwóch portów USB moemy skorzysta z funkcji:drukarki – Drukarki kompatybilne z routerami Vigormodemu 3G/4G – Modemy 3G/4G kompatybilne z routerami Vigordysku USB (FAT32) – Serwer FTP. Eksplorator plików. zapis SysLogLista kompatybilnoci modemów znajduje si równie w panelu routera w zakadce USB.Istnieje moliwo podczenia trzech urzdze jednoczenie za pomoc aktywnego hub-a USB.NAThosty DMZ. przekierowania portów / otwarte porty dla podsieci na cele NAT dla ruchu przychodzcegoobsuga dynamicznego DNS (8 rónych dostawców usugi DDNS)protokoy routingu: trasy statyczne. RIPserwer DHCP i DNS Proxy/Cachingsynchronizacja czasu przez Internet (klient NTP)standard UPnP (kontrola stanu poczenia WAN. automatyczne otwieranie portów na danie aplikacji)interfejs WUI (konfigurator WWW)bezpieczna zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania (obsuga SSL. lista dostpu wg IP. moliwo administrowania przez VPN)rozbudowane funkcje diagnostyczne (log/alarm mailowy. tablica routingu. tablica ARP. tablica DHCP. kontrola pocze VPN. monitor przepywu danych)darmowy klient VPN pod Windows (uatwia konfiguracj pocze PPPTP/IPSec/L2TP/L2TP over IPSec do routera Vigor)serwer SysLog pod Windows – biece raportowanie informacji typu log (take na odlego i przez VPN)pakiet narzdziowy Router Tools na CD. lub do pobrania z naszej strony (aktualizacja firmware. monitor SysLog dla Windows i inne).

c# zastosowanie, odcinki autostrady e toll, zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie, apple watch 6 bateria, podstawy javy, numeracja slajdów powerpoint, norma czasu pracy maj 2021, pulpit zdalny windows 10 home, koszty uzyskania przychodu w 2022 roku, dtlumacz, praca ostrawa, kaspersky wojna, headchannel, user-agent, deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pzu 2020 jak wypełnić, kiedy it a kiedy this

yyyyy

Przejdź