Nowa Era Edusensus Logopedia Pro Obrazkowy Słownik Tematyczny

1239,99 

Opis

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania), wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka. Zastosowanie: profilaktyka i terapia logopedyczna, nauka języka, zajęcia z dziećmi z zaburzeniami słuchu Odbiorcy: logopedzi, nauczyciele przedszkola (dzieci młodsze), rodzice Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji W programie OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY znajdują się: dwuczęściowy program multimedialny na pendrive, profesjonalny mikrofon, przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych. UWAGA! Programy multimedialne z serii LOGOPEDIA PRO stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”. Opis szczegółowy Główne obszary wykorzystania programu OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY: profilaktyka zaburzeń mowy i języka, wspomaganie nabywania umiejętności językowych, kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa, wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, stymulowanie pola słuchowego, kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów, wsparcie w terapii SLI oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy), praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii. OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY umożliwia: naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach/terapii, tworzenie autorskich programów za pomocą funkcji Kreator Zajęć, swobodny wybór zasobów dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa, pracę indywidualną i grupową, stopniowanie trudności ćwiczeń, tworzenie autorskich filmów/książek za pomocą narzędzia Kreator Komiksów, pracę z programem dzieciom z obniżoną percepcją, dzięki zastosowaniu szeregu udogodnień graficzno-funkcjonalnych (np. opcja symultanicznego wyświetlania audio w wersji tekstowej). OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY został podzielony na 2 części: Część 1 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Części ciała, Zwierzęta – zoo, Zwierzęta – natura, Zwierzęta domowe, Kolory, Dom, Przedmioty codziennego użytku, Sprzęt domowy, Zabawki, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Instrumenty, Przyimki, Zaimki. Część 2 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Czas, Pogoda, Środki transportu, Rodzina, Emocje, Zawody, Sport, Przymiotniki, Przysłówki, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów. Każda z grup tematycznych zawartych w programie posiada: ekrany prezentacyjne (atrakcyjne ilustracje lub animacje prezentujące wyrazy zawarte w słowniku), wiele różnego rodzaju ćwiczeń sprawdzających opanowanie słownictwa i jego logiczne użycie, zestaw zadań z użyciem tekstu, służących utrwalaniu słownictwa. Program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Na szczególną uwagę zasługują także liczne rozwiązania ułatwiające odbiór programu użytkownikom z obniżoną percepcją: ponad 1000 filmów z nagraniami wzorcowej realizacji wyrazów oraz z daktylografią, symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany, możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie, dwojaki rodzaj systemu motywacyjnego (dźwiękowego i graficznego), który pozwala na weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku (reakcja dźwiękowa), jak i użytkownikom z deficytem słuchu (reakcja graficzna). Sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/ nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. Program OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko: komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego; posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych; mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy. Program współpracuje również z: tablicą interaktywną, komputerem z panelem dotykowym. Przykładowe ekrany Wymagania techniczne System operacyjny: Windows 7/8.x/10 – wersje 32- i 64-bit Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit) Procesor: 2,4 GHz Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768 Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany) Mysz lub inne urządzenie wskazujące Port USB 2.0/3.0 3 GB miejsca na dysku twardym Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

youtube vanced opinie, jak zainstalować drukarkę hp, jaki jest najnowszy windows, e sprawozdanie finansowe wystąpił błąd, asseco gpw, ? c++, rzut ukośny wzory, hasła do wisielca, iphone 13 mini czy warto, eset endpoint antivirus pobierz, c# and

yyyyy

Przejdź